AJANVARAUS

Voit tehdä ajanvarauksen kätevästi ajanvarausjärjestelmässämme.

Ajanvaraukseen

(linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Voit tehdä ajanvarauksen myös puhelimitse, 044-9898278 tai sähköpostitse fyskapiste@gmail.com.

Huomioithan, etten välttämättä pysty heti vastaamaan puheluusi, jos minulla on asiakas. Jätäthän tällöin minulle viestin, niin soitan sinulle takaisin heti vapauduttuani.

Toimipaikka sijaitsee Lempäälän keskustassa loistavien liikenneyhteyksien varrella. Samoissa tiloissa toimii myös Salipiste Oy.

Huom! uusi osoite: Manttaalitie 15, 37500 Lempäälä. Toimitila sijaitsee uudessa Lempäälä-talossa (B-rakennus ja B4-ovesta sisäänkäynti). Samoissa tiloissa toimii myös kuntosali Salipiste Oy.

Huomioithan, että kuntosalin asiakaspalvelun ollessa suljettuna, myös ulko-ovi on lukittuna. Ovi tullaan avaaman hieman ennen sovittua aikaa.

Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä:
Fyskapiste

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Mikko Hyvönen, Fyskapiste. p. 044-9898278.
Rekisterin nimi:
Potilas- ja asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn / rekisterin käyttötarkoitus:
Potilas- ja asiakastietorekisterin tarkoitus on asiakassuhdetietojen, hoidon kirjausten- ja palautteiden kirjaus ja arkistointi.

Hoidon ja tutkimusten laskutus.

Potilaan etuuksien ja velvoitteiden varmistaminen, esim. Kelan etuudet.

Henkilötietojen perusteella on myös mahdollista lähettää markkinointi- ja tai asiakasviestejä. Mikäli potilas ei halua kyseistä informaatiota, voi hän milloin tahansa ilmoittaa siitä rekisterin ylläpitäjälle.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen Henkilötietolain 8 § 1 momentti 5 nojalla.

Rekisterin tietosisältö:
– Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti, asuinkunta, henkilötunnus
– Palvelutapahtumien tiedot
– Laskutustiedot

Fyskapiste käsittelee henkilötietoja vain edellä ilmoitettuja tarkoituksia varten. Tietoja käsitellään vain niin kauan, kuin on tarpeen.

Säännönmukaiset tietolähteet:
– Palvelujen tilaaja, esimerkiksi lääkärin lähetteen tiedot
– Asiakkaan ilmoittamat tiedot
– Terveydenhuollon henkilökunnalta saadut tiedot
– Hoidon ja tutkimusten yhteydessä muodostuneet tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Asiakkaan suostumus. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa lain ja säädösten mukaan paperilla, sähköpostilla ja suullisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
– Asiakas- ja hoitotiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on täysi salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain asiakkaan hoitoon liittyvät henkilöt.

Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen):
– Säilytys lukkojen takana olevissa potilasarkistoissa.

ATK:lle talletetut tiedot:
– Potilasjärjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja/tai henkilökohtaisella ammattikortilla ja salasanalla. Tietokone sijaitsee lukitussa tilassa. Internetyhteydet on suojattu asianmukaisin verkkoyhteyksin ja palomuurein. Tietokantavarmistus sisältyy ulkoistettuun palveluun (Vitec).

Verkkopalvelusta kerätyt tiedot

Rekisteriin tallentuu tiedot, jotka  olet toimittanut yhteydenottolomakkeen kautta. Jos lähetettyyn palautteeseen halutaan vastine, tulee viestin mukana toimittaa yhteystiedot.

Kanta-arkisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) perusteella arkistoidaan potilaskertomus Kelan ylläpitämään Kanta-palveluiden Potilastiedon arkistoon. Fyskapiste on rekisterinpitäjä myös Potilastiedonarkistoon tallentamiensa tietojen osalta. Omia henkilökohtaisia tietojaan pääsee tarkastelemaan Omakanta-palvelussa. Fyskapiste informoi tästä aina myös potilasta. Palvelussa voi myös asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

Asiakkaan oikeudet

Jos käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voi suostumuksen perua ilmoittamalla siitä meille.

Asiakkaalla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että korjaamme häntä koskevat virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Asiakas voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia Rekisterin ylläpitäjälle.

Asiakkaalla on myös tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaseloste päivitetty 23.5.2018